1 Comment
Nov 5, 2022Liked by Éric Moreau

Hej! Just i dag träffade jag på namnet Moreau i en artikel om orgelharmonier!

Det fanns tydligen en orgelbyggare i Holland under första delen av 1700-talet som hette Jacobus François Moreau. Han hade byggt in en för den tiden ny teknisk uppfinning i en orgel i staden Gouda. Hälsningar, Harry Franksson.

Expand full comment